Euro design 60

Euro design 60

Ekonomiczne rozwiązanie, markowa jakość – system trójkomorowy o głębokości profili 60 mm
Inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni oczekują od okien nowoczesnych rozwiązań technologicznych, łączących się z korzyściami ekonomicznymi. W przypadku REHAU Euro-Design 60 aspekty te idą ze sobą
w parze.

Właściwości

 • głębokość profili: 60 mm / uszczelka odbojowa
 • system 3- komorowy
 • wartość współczynnika przenikania ciepła: Uf= 1,6 W/m²K
 • izolacyjność akustyczna (VDI 2719) / Rw: do klasy 4 / Rw ≥ 42 dB
 • przepuszczalność powietrza (DIN EN 12207): klasa 4
 • szczelność na przenikanie wody opadowej (DIN EN 12208): klasa 9A / E 750

Design

 • elegancki wygląd uzyskany dzięki zaokrąglonym krawędziomi 15º skosom profili
 • skrzydło niezlicowane
 • skrzydło zaokrąglone

Zastosowanie

 • system okienny przeznaczony zarówno do starego, jak i nowego budownictwa
 • znajduje również zastosowanie w budownictwie obiektowym
 • przeznaczony jest do budynków jedno- i wielorodzinnych
 • umożliwia realizację okien oraz drzwi balkonowych

Zalety

 • gładkie powierzchnie zewnętrzne profili ułatwiają pielegnację okien
 • ukośna podstawa wrębu ościeżnicy ułatwia odwodnienie oraz czyszczenie
 • 35 milimetrowa komora zbrojenia umożliwia zastosowanie zbrojeńo najlepszych właściwościach statycznych
 • zbrojenie słupka, skrzydła i ościeżnicy jest kompatybilne z innymi systemami profili REHAU
 • racjonalizacja produkcji następuje dzięki profilom z wciągniętą uszczelką zgrzewalną
 • profile są przyjazne dla środowiska i podlegają recyklingowi