Szkło


Szkło bezpieczne

W naszej ofercie znajdują się szyby zespolone wyprodukowane z użyciem szkła o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie. Zadaniem szkła bezpiecznego jest ochrona przed zranieniem w przypadku jego rozbicia. Stanowi też skuteczną barierę przed atakiem z zewnątrz i włamaniem. Głównie stosujemy szkło laminowane, w którym tafle szkła float sklejone są ze sobą jedną lub wieloma warstwami folii PVB. Folia utrzymuje odłamki szkła i gwarantuje, że otwór pozostaje zamknięty w przypadku rozbicia szyby. Dzięki możliwości zastosowania w zestawach z innymi rodzajami szkieł, zasadnicze funkcje szkła bezpiecznego mogą być poszerzone o ochronę przeciwsłoneczną, izolację termiczną czy akustyczną.


Szkło ciepłochronne

– Obniżenie efektu zimnej szyby.
– Redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej. Równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby. Przy założeniu 60% wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej 20°C roszenie w pomieszczeniu nastąpi dopiero przy temperaturze zewnętrznej -50°C.
– Ograniczenie wpływu wiatru wiejącego z dużą prędkością na współczynnik przenikania ciepła U. Bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka.


Szkło dźwiękochłonne

Własności akustyczne okna, jego zdolność do tłumienia hałasu, mają istotny wpływ na kształtowanie się właściwych, komfortowych warunków dla osób przebywających w budynkach. Ważnym elementem na drodze poprawy izolacyjności akustycznej okna jest dobór odpowiedniego oszklenia. Miarą właściwości akustycznych szyb zespolonych jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw. Wyznacza się go badawczo w akredytowanych laboratoriach akustycznych w zgodzie ze stosownymi normami określając tłumienie dla poszczególnych pasm widma od 100 do 3150 Hz. Stosowane w budownictwie szyby zespolone mogą osiągać izolacyjność akustyczną Rw>50dB.


Szkło przeciwsłoneczne

Konieczność stosowania specjalnych szkieł przeciwsłonecznych podyktowana jest dążeniem architektów do stosowania nowoczesnych, lekkich i przezroczystych rozwiązań o dużych powierzchniach, dających jednocześnie większe możliwości kształtowania elewacji budynków. Dodatkowym atutem względem tradycyjnych rozwiązań jest ograniczenie kosztów ponoszonych na klimatyzację pomieszczeń biurowych czy użyteczności publicznej.

ANTISUN
Rozwiązaniem podstawowym jest zastosowanie szkieł absorpcyjnych, potocznie zwanych Antisun. Szkło takie jest zabarwione w masie w czasie procesu wytopu w hucie. Zabarwienie na kolor niebieski, brązowy, grafitowy czy zielony powoduje silne pochłanianie odpowiedniej części widma. Przez zjawisko absorpcji szkła takie silnie się nagrzewają pochłaniając ok. 50% energii promieniowania słonecznego, a następnie rozpraszają energię, kierując ją ponownie na zewnątrz. Z tego też powodu stosowane są jako szyba zewnętrzna w zestawie szyby zespolonej. Charakteryzują się niskim stopniem odbicia światła, nieco mniejszym niż bezbarwne szkło float.

REFLEX
Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest zastosowanie szkieł z naniesioną powłoką odbijającą (Reflex). Powłoka refleksyjna nanoszona jest na szkło w procesie jego produkcji. Jej zadaniem jest odbijanie zarówno światła widzialnego, jak i ciepła słonecznego. Zastosowanie powłok o różnej barwie, oprócz właściwego kształtowania bilansu energetycznego, jest często wykorzystywane do podnoszenia walorów estetycznych budynku lub otoczenia budynku (efekt lustrzanego odbicia architektury otoczenia w elewacji).